Φορτηγά Ι.Χ.

Τα προγράμματα ασφάλισης φορτηγών Ι.Χ. της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής, έχουν δημιουργηθεί με άξονα τις ανάγκες του επαγγελματία. Γνωρίζουμε ότι για εσάς το όχημα δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.

Γι’ αυτό σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα βασικό πρόγραμμα υποχρεωτικής ασφάλισης, ή να εμπλουτίσετε το πρόγραμμά σας με μια σειρά προαιρετικών καλύψεων που ανταποκρίνονται σε ειδικευμένες ανάγκες ή ιδιαίτερες συνθήκες, ώστε να απολαμβάνετε ολοκληρωμένη προστασία με την εγγύηση της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Προγράμματα Ασφάλισης Φορτηγού Ι.Χ.

Dynamic Standard
Dynamic Premium
Autonet Smart
Autonet Smart Plus


Προσοχή, για την επιλογή των προγραμμάτων Autonet Smart και Autonet Smart Plus απαραίτητη είναι η τήρηση κάποιων προϋποθέσεων, περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτές θα βρείτε στην περιγραφή του κάθε πακέτου.

ΎΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Dynamic Standard Dynamic Premium Autonet Snart Autonet Smart Plus
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου Δ Δ Δ Δ
Αστική Ευθύνη κατά την παραμονή του αυτοκινήτου σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους (πλωτά μέσα, πορθμεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και συνεργεία αυτοκινήτων) Δ Δ Δ Δ
Φροντίδα Ατυχήματος-Ρυμούλκηση Δ Δ Δ Δ
Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα Δ Δ Δ Δ
Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς Δ Δ
Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία Δ Δ
Πυρός Δ Δ
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές Δ Δ
Ολική Κλοπή του αυτοκινήτου Δ Δ
Μερική Κλοπή του αυτοκινήτου (αφαίρεση εξαρτημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου) Δ Δ
Ζημίες από καιρικά φαινόμενα (εξαιρούνται ζημιές συνεπεία χαλάζης) Δ Δ
Νομική Προστασία Δ Δ Δ Δ
Απώλεια Κλειδιών (συνεπεία κλοπής) Δ Δ
Απώλεια Εγγράφων (συνεπεία κλοπής) Δ Δ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Dynamic Standard Dynamic Premium Autonet Smart Autonet Smart Plus
Πυρός Δ Δ
Ολική Κλοπή Δ Δ
Πλήρης Νομική Προστασία Δ Δ
Θραύση Κρυστάλλων Δ Δ
Πλήρης Οδική Βοήθεια (Εσωτερικού και Εξωτερικού μέχρι 3.500cc Δ Δ Δ Δ
Υλικές Ζημίες (συνεπεία χαλάζης Δ Δ
Υλικές Ζημίες (κατά την διάρκεια αυτογνωμόνου αφαιρέσεως) Δ Δ


Dynamic Standard
Dynamic Premium

Autonet Smart
Autonet Smart Plus